Cookies (Nederlands)

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen.

De website maakt gebruik van Google Analytics cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Google Analytics wordt gebruikt om bezoekersaantallen bij te houden en inzicht te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

  • Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten
  • Bezoekgegevens worden anoniem verwerkt doordat een deel van het bezoekers IP-adres wordt gemaskeerd
  • Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Gegevens worden veilig verstuurd middels SSL/HTTPS (herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk van de browser)

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies (English)

This website only uses technical and functional cookies. A cookie is a small text file that is stored on the visitor's computer, tablet or smartphone during the first visit to this website. The cookies that are used are necessary for the technical operation of the website and the ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, preferences.
The website uses Google Analytics cookies that do not infringe your privacy. Google Analytics is used to keep track of visitor numbers and to gain insight into how visitors use the website.
- A processor agreement has been signed with Google.
- Visit data is processed anonymously because a part of the visitors IP address is masked.
- The sharing of data with third parties is disabled.
- No use is made of other Google services in combination with the Google Analytics cookies

Data is sent safely via SSL / HTTPS (recognizable by the green lock in the address bar of the browser)
You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.